Tło Kaszuby

Kaszubski Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę

Kaszubski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Leży na centralnym etnicznym obszarze Kaszub, na Pojezierzu Kaszubskim. Jego powierzchnia wynosi ponad 33 tys. ha, z czego największą część stanowią użytki rolne (ponad połowę), następnie lasy (jedną trzecią) i wody (ok. 10 proc.). Niemal taką samą powierzchnię zajmuje otulina Parku.

40 proc. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zajmują obszary Natury 2000. Są to specjalne obszary ochrony siedlisk (np. Dolina Górnej Łeby), i obszar specjalnej ochrony ptaków (Lasy Mirachowskie).

W lasach kaszubskich dominowały buki, ale w tej chwili na wielu obszarach wprowadzona została sosna, a nawet świerk, który jest gatunkiem w tym rejonie obcym. Do najcenniejszych zespołów roślinności leśnej należą, zbiorowiska buczyny storczykowej i źródliskowe łęgi: podgórski jesionowy oraz jesionowo-olszowy. Jeśli chodzi o faunę, bogactwem KPK są przede wszystkim ptaki – ok. 135 gatunków ptaków lęgowych, m.in. sowa włochatka i tracze, oraz cyraneczka, żuraw, zimorodek, pluszcz.

Specyfiką Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest to, że chroni on nie tylko skarby przyrody ożywionej i nieożywionej, ale również bogactwo dziedzictwa historycznego. Leżące na terenie Parku liczne stanowiska archeologiczne i grodziska świadczą o znaczeniu tego terenu przed wieloma wiekami. Turyści najchętniej odwiedzają cmentarzysko kurhanowe koło leśniczówki Uniradze (gmina Stężyca), największe cmentarzysko tego typu w Polsce, na którym znajduje się ponad 3 tysiące kurhanów i grobów (już zidentyfikowanych). Fragmenty palonych kości ludzkich i ceramiki datuje się wstępnie na IV wiek p.n.e. Z kolei do najciekawszych grodzisk zaliczasię grodzisko Haska położone między jeziorami Ostrzyckim a Bukrzno Małe i grodzisko zlokalizowane w Chmielnie pomiędzy jeziorem Kłodno i Białe. Znaleziska w tych grodziskach datowane są nawet na VII wiek n.e.

Na terenie Parku znajdują się również zabytki z czasów bardziej nowożytnych, będące dziedzictwem Kaszubów. Są wśród nich budowle sakralne (m.in. barokowa kaplica z 1740 roku w Mirachowie i kościół z 1706 roku w Stężycy oraz kościół w Chmielnie, pochodzący co prawda z 1845 roku, ale postawiony na miejscu drewnianej świątyni, jednej z najstarszej na Pomorzu, z 1280 roku).

Żywym miejscem kultu jest sanktuarium maryjne w Sianowie, w którym znajduje się pochodząca z XV wieku figura Matki Bożej, Madonny Sianowskiej, koronowanej w 1966 roku na Królową Kaszubów.

Na terenie KPK znajduje się wiele miejscowości, w których zachowane są dobra dziedzictwa kulturowego – budynki mieszkalne, gospodarcze zabudowania, budynki użyteczności publicznej. To przede wszystkim Młyn Dolny, Reskowo, Mirachowo, Piotrowo, Wygoda Łączyńska, Pierszczewo, Potuły i Szymbark.

Turyści, odwiedzający Kaszubski Park Krajobrazowy, mogą poruszać się na rowerach (przez Park przebiega część trasy rowerowej Gdynia-Człuchów, i jest to główna droga rowerowa w KPK, oprócz niej jest dziesięć tras bocznych. Łącznie szlaki rowerowe mają 120 km długości). Mogą też wybrać kajaki – mają do wyboru jeden z czterech szlaków: Szlak Łeby, Szlak Raduni, Szlak Bukowiny oraz „Kółko Raduńskie”. Wędrówki, połączone z edukacją ekologiczną, umożliwiają ścieżki edukacyjne, których na terenie Parku jest obecnie pięć. Większość z nich to ścieżki krótkie (do ok. 3 km), jedna – Szlakiem rezerwatów przyrody, prowadzi aż przez 20 km.

 

Źr.: e-kaszuby.pl/news/view/9,kaszubski-park-krajobrazowy

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0